taru_su_logo

ÜRÜNLER

TARIMSAL SULAMA SUYU UYGULAMALARI

Kimyasal Kirlilik Giderimi

Sulama suyunda bitkinize toksik (zehir) dozunda olan elementlerin sudan uzaklaştırılması

Organik Kirlilik Giderimi

Suda bitkinizin sağlıklı büyümesini engelleyecek organizmaların uzaklaştırılması

Sulama Suyuna Yardımcı Elementlerin Verilmesi

Bittkinize göre, topraktaki eksik minerallerin sulama suyu ile bitkiye iyonik formda verilmesi.

Sulama Suyuna Oksijen Verilmesi

Çözünmüş oksijen, sadece suda çözülen oksijen (O2) miktarıdır. Kalitenin ve suyun yaşamı destekleme yeteneğinin en iyi göstergelerinden biridir.

Botanikteki uygulamaların çoğu, oksijenin kök bölgesi üzerindeki etkisini göstermektedir. 

Diğer şeylerin yanı sıra, bu köklere oksijen sağlamak için hava boşluğu ekler. Bu etkiyi sulama suyunda çözülmüş oksijeni arttırarak da arttırabilir. 

Oksijenin bitki köklerine ve genel olarak kök-toprak yüzeyi bölgesine faydaları çoktur.  

Sulama Suyuna Azot Verilmesi

Suda çözülmüş azot ile sulanan ürünün verimi ile, azot gübre ile desteklenen ürünün verimlilik oranları eşittir. Sonuçta her ikisi de bitkiye azot iletmektedir. 

Fakat suya çözdürülen azot, azotun hem bitkiye geçiş miktarından ve hem de azot gübre maliyetlerinden dolayı üreticiye yüksek miktarda fayda sağlar. Böylece üretici maliyetlerden tasarruf sağlayabilir. 

Özellikle mahsülün erken gelişme dönemlerinde yüksek azot oranlarına ihtiyaç vardır.

TARU bunu otomasyonla kontrol etmekte ve çözmektedir. Böylece fazla azotun zararları engellenmiş olmaktadır.

Topraksız Tarım Uygulamaları

Topraksız tarım ülkemizde de günden güne gelişmektedir. Topraksız tarım uygulamalarında, suyun kalitesi ve içeriği tam oluşturulmamış su temel unsurdur. TARU SU ülkemizde sulama suyu kalitesinde bir önderdir.

SULAMA SUYU KALİTESİ

TARIMDA ÜRÜN AŞAMALARINA GÖRE SULAMA SUYU KALİTESİ

Tarımda ürün aşamalarına göre  sulama suyu kalitesi çok önemlidir. TARU SU bu konuda ciddi bilgi birikimine sahiptir.

BİTKİ TÜRLERİNE GÖRE SULAMA SUYU KALİTESİ

Bitki türlerinde değişik minerallere göre ihtiyaç ve toksidite farklılıklar gösterirler. TARU SU sulama suyu ile tüm bu oranları ayarlamaktadır.