MİSKOK RÖGAR KOKU GİDERİCİLER

Biyo-Filtre Koku Gidericiler

Biyolojik yapıdan oluşan filtre yatağıyla koku giderimi sağlanır. 10 ila 20 sene ömürleri vardır.

1- Fan veya blover

2- Gaz dağıtıcı bölüm

3- Talaş bölümü

Yıkayıcı (Scrubber) Koku Gidericiler

u veya su+kimyasal karışımı ile yıkanan gazlardan kokuların giderilmini gerçekleştirir.

Aktif Karbon Koku Gidericiler

Gaz cinsine göre seçilmiş aktif karbon malzeme içeren filtre ile kokuların giderilmesini gerçekleştirilir.