GAZLARDA DESÜLFÜRİZASYON GİDERİMİ

Gazlarda bulunan nemin alınmasını sağlarlar.

Örnek: Doğalgaz, biyogaz, karbondioksit, azot v.s.

GAZ KURUTUCULARI

Gazlarda bulunan hidrojen sülfürün giderilmesini sağlayan cihazlardır.

GAZLARDA KARBONDİOKSİT GİDERİMİ

Gazlarda bulunan karbondioksit gaznın tutulmasını ve giderilmesini sağlayan cihazlardır.

KOKU GİDERİCİLER

Çevreye zararlı, kötü kokuların giderilmesini sağlayan cihazlardır.